Skip to content

Laatste nieuws

FinanciënSingeldorp24

Beste Singeldorpers, Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben beloofd, volgt hier een verantwoording van de financiële stand van zaken in het Singeldorp. De gegevens...

Aankomende activiteiten

Het Singeldorp

Het Singeldorp is een initiatief van de bewoners van de Singels om meer cohesie in onze “wijk” te creëren om zo samen meer te doen en te delen. Kortom we willen proberen een platform te creëren om een modern soort nabuurschap te stimuleren.